Friday, July 1, 2011

PJ-0181 Do It Yourself Hula Hoop

  • DIY Hula Hoop ini mudah dipasang dan dipisahkan

  • Saiz DIY Hula Hoop ini boleh diubah bagi kegunaan kanak-kanak atau dewasa

  • Beras, pasir atau kacang boleh dimasukkan untuk menghasil bunyi menarik semasa mengguna hula hoop!

  • Hula Hoop ini juga beza dari lain kerana mempunyai rekaan gelombang

No comments:

Post a Comment