Friday, July 1, 2011

PJ-0183 Flying Saucer

  • Permainan ini boleh dijalankan dalan dua cara:
  1. Aktiviti melempar dan menangkap dalam satu kumpulan, atau
  2. Pertandingan individu cuba memutar dengan satu jari paling lama

  • Sesuai untuk membina kerjasama dan kepercayaan dalam satu kumpulan.
  • Permainan ini mudah difahami dan dijalankan.

No comments:

Post a Comment