Friday, July 1, 2011

SC/KH-0147 Generator Tangan Tenaga Kinetik

  • Untuk belajar tentang penukaran tenaga kinetik kepada tenaga lain seperti tenaga cahaya, tenaga elektrik ataupun tenaga haba.

No comments:

Post a Comment